การออกแบบซีลของ SOG  ย้อนกลับ

การออกแบบเนื้อยางรอบนอกของซีล

101 102 103 104 105 106 107 108
SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
      
111 112      
SWF SWF            
3D 3D      
121 122 123 124 125 126 127 128
SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
131 132 133 134 135 136 137 138
SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
139 140 141 142 143 144 145 146
SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
    
151 152 153 154    
SWF SWF SWF SWF        
3D 3D 3D 3D    
   
161 171 172 173 174   
SWF SWF SWF SWF SWF      
3D 3D 3D 3D 3D   
 
  
181 182 183 184 185 186  
SWF SWF SWF SWF SWF SWF    
3D 3D 3D 3D 3D 3D  

การออกแบบเนื้อเหล็กรอบนอกของซีล

  
201 202 203 204 205 206  
SWF SWF SWF SWF SWF SWF    
3D 3D 3D 3D 3D 3D  
 
207 208 209 210 211 212 213 
SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF  
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 
214 215 216 217 221 222 223 224
SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
 
231 232 233 234 235 236 237 
SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF  
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 
238 239 240 241 242 243 244 245
SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D

 

 

     
246       
SWF              
3D       
     
271 272 273     
SWF SWF SWF          
3D 3D 3D     
 
281 282 283 284 285 291 292 
SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF  
3D 3D 3D 3D  3D 3D 

การออกแบบเนื้อเหล็กรอบนอกกับด้านในของซีล

 
301 302 303 304 305 306 307 
SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF  
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 
 
321 322 323 331 332 333 343 
SWF SWF SWF SWF SWF SWF SWF  
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 
    
371 372 373 374    
SWF SWF SWF SWF        
3D 3D 3D 3D    

ย้อนกลับ

如無法瀏覽動態影音播放,請點選軟體下載安裝(下載後建議安裝英文版)

如上述無法下載,才請由此點選路徑為您下載(1). (2)   播放軟體來源: 軟體王-:暴風影音 2012 3.10.05.20

影片旋轉圖,如Type之第一行不能瀏覽,請點第二行該Type 使用.謝謝您.

3D TYPE圖型,需XP系統以上電腦及等級略高才會顯示3D圖形,看圖軟體請點此下載.