@

     กลับสู่หน้าหลัก  |  English  สัมพันธไมตรีที่ดี  SOG ในไต้หวัน  |  ติดต่อเรา   แผนที่

@ @ @ @ @ @ @

VIDEO /PPT /

CATALOGUE

วัสดุ ข้อดี ขอบเขต

เนื้อยางไนไตรล์

NITRILE

RUBBER

(NBR)

รายงานผลการทดสอบ

@

โดยทั่วไปจะเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูง

   แต่ต้นทุนต่ำ

ทนทานต่อน้ำมัน ทนทานต่อน้ำ

สามารถทนความร้อนได้ถึง 120 J

ทนทานต่อแรงดึงฉีกขาด

การบวมพองในน้ำน้อย

ทนต่อการเสื่อมสภาพ

ไม่เหมาะที่จะใช้ในสภาพ

  อากาศและโอโซนไม่ดี

ไม่ทนทานต่อกรดและ

  ของเหลวที่มีขั้ว

ไม่เหมาะที่จะใช้ในสภาพแวดล้อ

  ที่มีคลอรีนและสารไฮโดรคาร์บอน
@

เนื้อยางสังเคราะห์โพลีอะคริลิคอีลาสโตเมอร์

POLYACRYLATE

RUBBER

(ACM)

รายงานผลการทดสอบ

@

ทนทานต่อน้ำมัน ทนทานต่อน้ำ

สามารถทนความร้อนได้ถึง 150 J

เหมาะที่จะใช้เกี่ยวกับเพลา

ทนความร้อนได้ดีกว่า  NBR

ทนต่อสภาพอากาศและโอโซนได้ดี

ไม่ทนทานต่อน้ำ

โดยทั่วไปทนต่ออุณหภมิต่ำ

ทนต่อแรงดึงและ

  แรงฉีกขาดได้น้อย

ทนทานต่อการสึกหรอน้อย

ไม่เหมาะที่จะใช้ในสภาพแวดล้อม

  ที่มีไฮโดรคาร์บอนและคลอรีน

ต้นทุนสูงกว่า NBR
@

@

เนื้อยางซิลิโคน

SILICONE

RUBBER

(MVQ)

รายงานผลการทดสอบ

@

สามารถทนความร้อนได้ถึง 180 J

ทนความร้อนได้ดีกว่าเนื้อยางทุกประเภท

สามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมิต่ำ    

ทนทานได้ดีกว่าเนื้อยางทุกประเภท

ทนทานต่อการเสื่อมสภาพ

  และทนทานต่อสารเคมืได้ดี

ระยะเวลาการใช้งานนาน
@

ความทนทานต่อแรงดึงและ

  แรงฉีกขาดน้อยมาก

ความทนทานต่อการสึกหรอน้อย

ไวต่อการย่อยสลาย

ทนทานต่อน้ำมัน 

ต้นทุนสูงกว่า  NBR

@

เนื้อยางฟลูออโรคาร์บอน
FLUOROCARBON

RUBBER

(FPM)

รายงานผลการทดสอบ

@

สามารถทนความร้อนได้ถึง 200 J

ทนทานต่อน้ำมันและเชื้อเพลิงดีกว่ายาง

  ประเภทอื่น ๆ

ทนความร้อนและกรดได้เป็นอย่างดี

สามารถทนต่อการบวมพองในน้ำ

ความยืดหยุ่นได้ไม่ดีเมื่ออุณหภูมิต่ำ

ทนต่อแรงดึงและแรงฉีกขาดได้ไม่ดี

ทนทานต่อน้ำมัน

ต้นทุนสูง

ย้อนกลับ